zavod@mediteranum.si
++386 (0)40 729 555
www.mediteranum.si
MEDITERANUM, Ul. Svobode 81, 6330 PiranMEDITERANUM Piran, z dolgim imenom MEDITERANUM, zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran, je zasebni zavod, ustanovljen z namenom raziskovanja, ohranjanja, revitalizacije in reinterpretacije dediščine, kulture, zgodovine in turizma obmorskega prostora. V ta namen se povezuje z gospodarstvom in negospodarstvom regije (tudi ital. in hrv. del Istre) in vse Slovenije. Predstavniki zavoda strokovno, predano, odgovorno in srčno, ob pomoči visoke tehnologije, težimo k osveščanju javnosti o pomenu in potencialih obmorskega prostora. Našo dediščino, zgodovino in kulturo predstavljamo z novimi, sodobnimi vsebinami, zgodbami in prireditvami. S tem želimo prispevati tudi k ustreznejšemu, trajnostnemu razvoju in ohranjanju našega obmorskega prostora. Postavljamo tako realne kot tudi virtualne muzeje in prireditve. Z najsodobnejšo tehnologijo digitaliziramo in katalogiziramo praktično vse. Velik del pozornosti posvečamo pomorski dediščini in morju celotnega istrskega področja. Javnost o naših raziskavah in delu obveščamo z objavo knjig, člankov in drugih prispevkov. Organiziramo predavanja, okrogle mize, etnološke in druge kulturne prireditve. Postavljamo razstave in izobražujemo.
Logo ESPR

V letu 2019 je zavod MEDITERANUM Piran pridobil projekt iz razpisa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), ki ga koordinira LAS Istra. Pridobljen projekt je bil namenjen seznanitvi kar najširše populacije o ranljivosti in težavah morja in mehkužcev ter obogatitvi Muzeja školjk, ki je del zavoda. Projekt je bil konec novembra 2020 uspešno zaključen. S projektom smo obogatili Muzej školjk z vrsto izjemnih eksponatov, z novimi animacijami in 3d modeli ter izpeljali številna brezplačna informativna in ozaveščevalna predavanja o mehkužcih po obalnih občinah. Namen projekta je bil obogatiti Muzej školjk, omogočiti spoznavanje posameznih značilnosti mehkužcev tudi nekaterim posebnim skupinam (npr. slepim in slabovidnim), senzibilizirati kar največjo populacijo ter tako sodelovati pri ohranjanju mehkužcev in morske narave. Namen in cilji projekta so bili več kot uspešno realizirani. Več o muzeju boste spoznali tukaj, o Evropski komisiji tukaj, o skladu ESPR tukaj o LAS Istra pa tukaj.